Miesiąc: Marzec 2017

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Silnia liczby C++

Silnia liczby C++

Silnia liczby naturalnej w skrócie jest iloczynem liczb naturalnych mniejszych, równych liczbie, dla której obliczamy silnie. W tym wpisie przedstawiam program na silnię liczby w C++.

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Do końca świąt wielkanocnych zobowiązuję się zamieścić wszystkie podstawowe algorytmy, których znajomość może być przydatna na maturze z informatyki. Najmniejszą wspólną wielokrotnością dwóch lub większej ilości liczb, nazywamy najmniejszą liczbę naturalną, która dzieli te liczby bez reszty, czyli jest ich dzielnikiem. Jeśli jedna z liczb dzielnikiem drugiej to NWW tych liczb będzie większa z nich.

Felietony, Relacje

Warszawskie Dni Informatyki – relacja.

Dzisiaj i wczoraj miałem przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć w Warszawskich Dniach Informatyki. Warszawskie Dni Informatyki 2017 to siódma z koleji edycja targów pracy i konsultacji skierowanych do studentów kierunków informatycznych, ludzi z branży oraz zwykłych pasjonatów.

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Dzielniki liczby

Ideą serii wpisów o podstawowych algorytmach jest podzielenie się z młodymi programistami (w tym przede wszystkim maturzystami) moimi implementacjami popularnych programów, wykorzystujących właśnie te algorytmy 🙂 Dzielnikami liczby nazywamy takie liczby naturalne, które dzielą daną liczbę bez reszty. Każda liczba całkowita dzieli się przez 1 i przez samą siebie bez reszty, więc te liczby są …

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Rozkład liczby na czynniki

Zgodnie z podstawowym twierdzeniem arytmetyki: „Każdą liczbę naturalną większą od 1, nie będącą liczbą pierwszą, można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.”

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Liczby pierwsze – implementacja c++

Liczbami pierwszymi nazywamy takie liczby naturalne (n>1), których dzielnikami są jedynie jedynka i ona sama. Liczby pierwszej nie da się rozłożyć na więcej czynników niż 1 i n.