Ideą serii wpisów o podstawowych algorytmach jest podzielenie się z młodymi programistami (w tym przede wszystkim maturzystami) moimi implementacjami popularnych programów, wykorzystujących właśnie te algorytmy 🙂
Dzielnikami liczby nazywamy takie liczby naturalne, które dzielą daną liczbę bez reszty. Każda liczba całkowita dzieli się przez 1 i przez samą siebie bez reszty, więc te liczby są automatycznie jej dzielnikami.

Przykłady:
– dzielnikami 21 są: 1,3,7,21
-dzielnikami 589 są: 1, 19, 31 i 589

Tak wygląda klasyczny program, którego zadaniem jest właśnie wypisanie dzielników podanej przez użytkownika liczby.

You Might Also Like
Dodaj komentarz