Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Dzielniki liczby

Ideą serii wpisów o podstawowych algorytmach jest podzielenie się z młodymi programistami (w tym przede wszystkim maturzystami) moimi implementacjami popularnych programów, wykorzystujących właśnie te algorytmy 🙂 Dzielnikami liczby nazywamy takie liczby naturalne, które dzielą daną liczbę bez reszty. Każda liczba całkowita dzieli się przez 1 i przez samą siebie bez reszty, więc te liczby są …

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Rozkład liczby na czynniki

Zgodnie z podstawowym twierdzeniem arytmetyki: „Każdą liczbę naturalną większą od 1, nie będącą liczbą pierwszą, można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.”

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Liczby pierwsze – implementacja c++

Liczbami pierwszymi nazywamy takie liczby naturalne (n>1), których dzielnikami są jedynie jedynka i ona sama. Liczby pierwszej nie da się rozłożyć na więcej czynników niż 1 i n.