Silnia liczby naturalnej w skrócie jest iloczynem liczb naturalnych mniejszych, równych liczbie, dla której obliczamy silnie. W tym wpisie przedstawiam program na silnię liczby w C++.

Przykładowo:

2! (dwa silnia) = 1*2=2
3!=1*2*3=6

4!=3!*4=24
5!=4!*5=120

Łatwo zauważyć, że silnia danej liczb N to inaczej (N-1)! * N. Na przykładzie szóstki:
6!=(6-1)!*6=5!*6=120*6=720

0! wynosi 1.

 

Silnia liczby C++ – implementacja

Wzór rekurencyjny silni wykorzystałem w poniższym programie napisanym za pomocą języka C++.

You Might Also Like
Dodaj komentarz