Tag: liczby pierwsze

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Rozkład liczby na czynniki

Zgodnie z podstawowym twierdzeniem arytmetyki: „Każdą liczbę naturalną większą od 1, nie będącą liczbą pierwszą, można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.”

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Liczby pierwsze – implementacja c++

Liczbami pierwszymi nazywamy takie liczby naturalne (n>1), których dzielnikami są jedynie jedynka i ona sama. Liczby pierwszej nie da się rozłożyć na więcej czynników niż 1 i n.