Tag: rozkład na czynniki

Algorytmy, C++, Matura z informatyki - nauka i materiały.

Rozkład liczby na czynniki

Zgodnie z podstawowym twierdzeniem arytmetyki: „Każdą liczbę naturalną większą od 1, nie będącą liczbą pierwszą, można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych.”