palindromy c++

Palindromy – implementacje w C++, Java i Python

Palindromy obecnie funkcjonują chyba jedynie jako forma zabawy słowem. Nigdy nie wiadomo jednak kiedy umiejętność sprawdzenia, czy wyrażenie jest palindromem, nam się przyda. Być może nigdy, a być może ułatwi nam napisanie matury z informatyki. Będziemy mieli też możliwość popisania się przed znajomymi znajomością nietypowych palindromów. Kto wie 🙂

Czym są palindromy i jak je rozpoznawać?

Palindromy są to zarówno słowa, jak i całe wyrażenia, które czytając normalnie (tzn. od lewej do prawej)  i wspak brzmią tak samo. Często bywa tak, że wyrażenia palindromiczne pozbawione są sensu.

Przykładami palindromów są:

  • „Ala”,
  • „Kajak”,
  • „Kobyła ma mały bok”,
  • „Może jutro ta dama da tortu jeżom”,
  • „Wódy żal dla Żydów”,
  • „Wół utył i ma miły tułów”,
  • „malajalam” – to taki język 🙂 jednocześnie jest to najdłuższe słowo palindrom w języku polskim,
  • „687454786” – liczba też może być palindromem.

Można by jeszcze wymieniać i wymieniać, ale regułę już znacie. Każdy z tych przykładów czytany od tyłu brzmi tak samo jak czytany normalnie.

Program sprawdzający, czy słowo jest palindromem.

Poniższe programy umożliwiają sprawdzenie, czy wpisane przez użytkownika słowo/zdanie jest palindromem. Przyjąłem następującą taktykę: najpierw pozbywamy się spacji i zamieniamy wszystko na małe litery. Jeśli wyraz jest palindromem to jego pierwsza litera będzie taka sama jak ostatnia, druga będzie taka sama jak przedostatnia, trzecia będzie taka sama jak trzecia od końca […] itd. dopóki nie znajdę się w połowie wyrazu. Przy czym warto zauważyć, że dla słowa o parzystej liczbie liter N wykonamy tyle samo porównań, ile dla wyrazu o nieparzystej liczbie liter N+1.O wielu innych, równie przydatnych algorytmach, przeczytasz w tej książce

Pokażę to na przykładzie liczb:

Dla liczby o parzystej liczbie cyfr 456654 porównujemy pierwszą cyfrę z ostatnią, drugą z drugą od końca itd. Łącznie trzy porównania. Natomiast dla liczby o nieparzystej liczbie cyfr 4569654 wykonujemy tyle samo porównań, gdyż idąc od początku i od tyłu, koniec końców wylądujemy na środkowej cyfrze, której nie ma potrzeby porównywać.

Tutaj programy:

C++

Java

Python

Myślę, że warto sobie powyższy kod przyswoić szczególnie w kontekście matury z informatyki.

grupa wsparcia matura z informatyki
You Might Also Like
2 komentarze
Dodaj komentarz

icon