matura z informatyki - programy

Matura z informatyki – programy z ostatnich trzech lat.

Jeśli jeszcze sami nie opracowaliście sobie maturalnych zadań na program z ostatnich lat to zapraszam do zapoznania się z moimi propozycjami. Na końcu wpisu znajdziecie link do pobrania paczki z poleceniami do zadań, danymi i oczywiście programami. Przepraszam za to, że niektóre są trochę nieczytelna i być może nieoptymalne, ale robiłem je jakiś czas temu i pewnie miałem wtedy clean code w poważaniu ;). Na egzamin możemy wybrać C++, Javę lub Pythona, w związku z czym przygotowałem implementację w każdym z tych języków.

Matura z informatyki – programy z 2014

Zadania na program z tego roku nie było szczególnie trudne. Jedynie teoretycznie najtrudniejsze zadanie trzecie sprawiło mi pewną trudność. Przydał się algorytm sprawdzający, czy liczba należy do liczb pierwszych, którego implementację wstawiałem na samym poczatku istnienia bloga.

Matura z informatyki programy - 2014

Podpunkt a)

W podpunkcie tym wystarczyło przeiterować poprzez znaki słowa. Wykorzystamy fakt, że każdy znak można reprezentować jako liczbę. Zsumujemy potem znaki i sprawdzimy, czy suma jest liczba pierwszą.

C++

Java

Python

Podpunkt b)

Tutaj, podobnie jak w poprzednim podpunkcie, wykorzystamy liczbową reprezentację znaku. Wystarczy więc sprawdzać kolejne znaki i porównywać z poprzednim.

C++

Java

Python

Podpunkt c)

W tym podpunkcie zapiszemy słowa do tablicy, a następnie będziemy sprawdzać, czy już się w niej pojawił. Jeżeli tak, to pomijamy jego ponowne wstawianie.

C++

Java

Python

Matura z informatyki – programy z 2015

matura z informatyki 2015

Podpunkt 1.

matura z informatyki 2015

W tym zadaniu musimy każdą liczbę potraktować jako łańcuch znaków. Następnie zliczymy ilość znaków będących zerami i jedynkami. Na koniec możemy je ze sobą porównać.

C++

Java

Python

Podpunkt 2

matura z informatyki 2015

Tutaj wystarczyło zauważyć, że liczba zapisana podzielna jest przez 2, jeżeli jej ostatnia cyfra, najmniej znacząca, nie jest jedynką. Sprawa ma się podobnie w przypadku podzielności przez 8.

C++

Java

Python

Podpunkt 3

matura z informatyki 2015

W tym podpunkcie potrzebujemy kilku zmiennych pomocniczych. Przyda nam w nim się, między innymi, zmienna przechowująca długość najdłuższego bloku zer. Następnie wystarczy sprawdzać lokalnie najdłuższy blok w iterowanym wyrazie. Potem już tylko pozostaje porównanie go z poprzednią zmienną i ewentualna ich podmiana.

C++

Java

Python

grupa wsparcia matura z informatyki

Matura z informatyki – programy z 2016

matura z informatyki 2016

Zadanie z tego roku sprawiło mi największa przyjemność, gdyż w swoim czasie strasznie „jarałem się” szyfrowaniem, kryptologią, a sam omawiany już przeze mnie szyfr Cezara nie należy do tych najtrudniejszych.

Podpunkt 1.

Zanim przejdziemy do szyfrowania, musimy sprawdzić jaka jest reszta z dzielenia 107 przez 26. Reszta ta jest nam potrzebna, aby ustalić faktyczne położenie przesuniętego znaku. Dzielimy przez 26, ponieważ to właśnie co tyle cyklicznie musimy powtarzać alfabet.

C++

Java

Python

Podpunkt 2.

matura z informatyki 2016

matura z informatyki 2016

W podpunkcie tym dokonujemy działań odwrotnych do tych, które robiliśmy przy szyfrowaniu. Tak jak w poprzednim podpunkcie musimy uwzględnić cykliczne przesunięcie alfabetu o 26.

C++

Java

Python

Podpunkt 3.

matura z informatyki 2016

W tym podpunkcie wystarczy sprawdzić odległość miedzy dwoma pierwszymi znakami. Następnie porównujemy go z pozostałymi odstępami. Jeżeli coś się nie będzie zgadzało, to dodajemy niepoprawny plik do listy.

C++

Java

Python

You Might Also Like
Dodaj komentarz

icon