Szyfr Playfair – objaśnienie i implementacja

Kryptologia to dziedzina, która jest nierozłącznie kojarzona z informatyką. Jest tak nie bez powodu – m.in. to właśnie dzięki wszelakiej maści szyfrom, dbamy o bezpieczeństwo naszych danych. Zagłębianie się w tematykę kryptologii warto rozpocząć od zapoznania się z jednym z wielu szyfrów, którym może być chociażby szyfr Playfair.

Trochę historii

Szyfr Playfair został opracowany przez Charlesa Wheatstone – angielskiego wynalazcę. Szyfr ten zawdzięcza swoją nazwę baronowi Lyonowi Playfair, który stał za jego popularyzacją. Korzysta on z jednego klucza do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości, należy więc do grupy szyfrów symetrycznych. Jest to także pierwszy z szyfrów, w którym tekst szyfrowany dzielony jest nie na pojedyncze litery (jak chociażby w szyfrze cezara), a na pary liter, zwane digrafami.

Szyfr Playfair był wykorzystywany przez brytyjską armię podczas wojny burskiej. Jest on stosunkowo prosty w użyciu, dzięki czemu nadawał się idealnie do zastosowań polowych.

Szyfr Playfair – zasada działania

Przejdźmy jednak do meritum, jakim jest zasada działania szyfru. Do rozpoczęcia działania potrzebujemy klucza oraz tekstu do szyfrowania. Za klucz przyjmijmy słowo „binary”, a naszym tekstem jawnym będzie słowo „programowanie”.

W pierwszej kolejności potrzebujemy stworzyć kwadrat szyfrowania, który jest niczym innym jak tablicą o wymiarach 5×5. W kolejnym kroku wpisujemy litery klucza w kolejne komórki tablicy, pomijając wpisane już znaki (przykładowo klucz „binarnie” zostałby zapisany jako „binare”).

szyfr Playfair - tablica szyfrowania

Następnie wpisujemy do tablicy pozostałe, nie wpisane jeszcze litery alfabetu (pomijając literę „j”, która zmieniana jest na literę „i”, ze względu na ograniczony rozmiar tablicy).2

szyfr Playfair - wypełniona tablica szyfrowania

Mając już gotową tablicę, możemy przystąpić do szyfrowania. Pierwszy krok, który musimy wykonać, to podzielenie szyfrowanego tekstu na pary liter. W naszym przypadku, otrzymamy: pr-og-ra-mo-wa-ni-e. Ze względu na nieparzystą liczbę liter w naszym tekście, dodajemy na koniec tekstu literę „z”, otrzymując: pr-og-ra-mo-wa-ni-ez. Szyfrowanie digrafów podzielone jest na kilka przypadków:

1)Obie litery są w tej samej kolumnie – W tym przypadku, zamieniamy litery, na te znajdujące się pod nimi. Przykładowo OG, zamienia się UO. W przypadku gdy którakolwiek z liter którą mamy zamienić, znajduje się na końcu kolumny, podczas zamiany bierzemy literę znajdującą się na początku tej samej kolumny

szyfr Playfair - tablica szyfrowania

2)Obie litery są w tym samym wierszu – Analogicznie do przypadku pierwszego, zamieniamy litery na te sąsiadujące z nimi po prawej stronie. Jeśli któraś z liter znajduje się na końcu wiersza, bierzemy pierwszą literę znajdującą się na początku wiersza. Przykładowo dwuznak RA, zostanie zamieniony na BR.

szyfr Playfair - tablica szyfrowania

3)Pozostałe przypadki – Gdy litery nie znajdują się w tej samej kolumnie ani wierszu, należy zlokalizować obie litery w tablicy. Następnie pierwszą literę zamieniamy ze znakiem znajdującym się na przecięciu wiersza litery pierwszej z kolumną litery drugiej. Przykładowo w digrafie PR, litera „p” zostanie zamieniona na literę „t”.

Druga z liter, zostaje natomiast zastąpiona znakiem znajdującym się na przecięciu kolumny litery pierwszej, z wierszem litery drugiej. Litera „r”, z tego samego dwuznaku zostanie więc zastąpiona literą „i”. Digraf PR zostanie więc przekształcony w TI.

Przechodząc przez cały proces, słowo „programowanie” zaszyfrowane przy użyciu klucza „binary”, będzie miało postać „tiuobrgtxnanfx”.

Odszyfrowywanie wiadomości znając procedurę szyfrowania nie należy do najtrudniejszych zadań – procedura jest zwyczajnie odwracana. Jeśli obie litery są w tej samej kolumnie, zamieniamy je na litery znajdujące się nad nimi. W przypadku gdy są w tym samym wierszu czytamy litery sąsiadujące z nimi po lewej stronie. W przypadku gdy litery znajdują się w innych kolumnach i wierszach, tak jak w przypadku szyfrowania szukamy przecięć, w kolejności wiersza litery pierwszej z kolumną litery drugiej, a następnie kolumny litery pierwszej, z wierszem litery drugiej.O podstawach kryptolografii i innych metodach szyfrowania przeczytasz w tej książce

Szyfr Playfair – implementacje

Implementacja szyfru Playfair podzielona jest na kilka funkcji. W pierwszej kolejności należy przygotować odpowiednio klucz oraz tekst jawny. Z obu należy usunąć znaki białe i zamienić je na małe, bądź wielkie litery.

C++

Java

Python

Następnie generować będziemy tablicę szyfrowania o wymiarach 5×5. Następnie wykonujemy wszystkie kroki generowania tablicy. W poniższej implementacji korzystamy z pomocniczego stringa w celu sprawdzania, czy dane litery znajdują się już w tablicy. Wykonywane jest to przy pomocy metody find().

C++

Java

Python

Po wygenerowaniu tablicy korzystamy z funkcji pomocniczej do jej wyświetlenia.

C++

Java

Python

Oprócz funkcji wyświetlającej zawartość tablicy stworzona została struktura point przechowująca współrzędne punktu, która to wykorzystana zostaje w funkcji wyszukującej koordynaty danego znaku.

C++

Java

Python

Po przygotowaniu tablicy szyfrowania, przystępujemy do właściwego szyfrowania. Każdy krok szyfrowania rozpoczynamy od znalezienia współrzędnych obu rozpatrywanych znaków. Następnie przyrównując do siebie koordynaty x i y, odpowiadające za pozycję w wierszu i kolumnie, określamy przypadek. Nowe znaki z tablicy, zostają dodane do zaszyfrowanego ciągu znaków, według standardowych zasad.

C++

Java

Python

Funkcja odszyfrowywania odwraca kolejność działań. Całość programu ma więc postać:

C++

Java

Python

Podsumowanie

Szyfry to zagadnienie ciekawe same w sobie, lecz również przydatne w nauce do matury z informatyki. Jeśli chcecie powiększyć swoją wiedzę informatyczną i przygotować się jak najlepiej do matury, zapraszamy Was do naszej grupy Facebookowej, którą znajdziecie po kliknięciu w poniższą grafikę:

grupa wsparcia matura z informatyki

Chcę wam również pogratulować, ponieważ właśnie poznaliście zasadę działania szyfru Playfaira oraz jego implementację. Dobrnęliście także do końca tego obszernego tekstu. Do zobaczenia niedługo!

You Might Also Like
Dodaj komentarz

icon