matura z informatyki 2020 rozwiązania

Matura z informatyki 2021 – zmiany w wymaganiach

Do matur pozostały już niecałe 3 miesiące. Trzeba przyznać, że tegoroczni maturzyści nie mieli łatwo. Zdalne nauczanie nie dostarcza bowiem tej samej porcji wiedzy i praktyki, co stacjonarna nauka w szkole. Nagły wybuch pandemii, czy strajki nauczycieli, utrudniły zdobywanie potrzebnej wiedzy. Na szczęście dla maturzystów, CKE postanowiło uszczuplić wymagany na egzaminach materiał, a także zwolnić ich z obowiązku udziału w części ustnej. Dzięki temu matura została znacznie ułatwiona, a podchodzący do egzaminu mają większe szanse na uzyskanie zadowalających wyników.

Okazuje się, że wymagania do matury z informatyki również zostały zmodyfikowane. W dzisiejszym wpisie dowiecie się jakie zmiany zaszły w egzaminie maturalnym z informatyki w 2021, a także wspólnie porównamy je z dotychczasowymi wymaganiami CKE.

Zanim przejdziecie do lektury, warto rzucić okiem na poniższe linki — to na nich bazuje poniższy artykuł:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informatyka.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_informatyka_EM_standardowy.pdf

  Wymagane algorytmy

To pierwsza rzecz, która rzuciła nam się w oczy po ujrzeniu aneksu. Do tej pory CKE nie określało żadnej listy konkretnych algorytmów, które maturzysta miałby znać. W informatorze widnieje jedynie poniższa informacja:

Zadania w arkuszu maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie w szczególności:

 • [..]
 • znajomości i umiejętności stosowania podstawowych algorytmów.

Określenie „podstawowe algorytmy” jest zgoła obszerne i nie precyzuje jakie algorytmy mamy faktycznie znać.

Na szczęście w aneksie pojawiła się lista algorytmów, których znajomość i umiejętność wykorzystania jest wymagana. Oto ona:

 • algorytmy na tekstach
  1. sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram
  2. porządkowanie alfabetyczne
  3. wyszukiwanie wzorca w tekście
 • algorytmy kompresji i szyfrowania
  1. kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse’a
  2. szyfr Cezara
  3. szyfr przestawieniowy

Jak widzicie lista ta jest dość obszerna, aczkolwiek dobrze precyzuje zakres materiału do nauki. Czyżby ułatwienie polegało tutaj na podaniu konkretnej listy wymaganych algorytmów?

Najważniejsze zmiany

Pozostałe zmiany polegają na wykreśleniu kilku pozycji z wymaganego zakresu wiedzy. Poniżej znajdziecie listę wymagań, których usunięcie ma faktyczny wpływ na charakter zadań, z którymi spotkacie się na maturze:

 • w części teoretycznej nie jest już wymagana znajomość systemów operacyjnych, a także wbudowanych w nie funkcji
 • odpadła większość wymagań dotyczących sieci: znajomość warstw sieciowych i ich konfiguracji, administracja sieciami, znajomość terminologii serwerowych. Z wymagań odchodzi również umiejętność wykorzystania powyższych zasobów w komunikacji pomiędzy komputerami, a także znajomość forów i chatów internetowych
 • umiejętność obróbki grafiki zarówno rastrowej, jak i wektorowej nie jest już wymagana. Razem z tą umiejętnością odpada również znajomość modelów barw.

Oczywiście usunięto jeszcze kilka innych podpunktów z listy wymagań, jak np. wymagana umiejętność formułowania przykładów, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego, czy znajomość elementów procesu rozwoju informatyki. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce, punkty te nie miały do tej pory większego wpływu na postać matury.

Podsumowując możecie spodziewać się znacznie ułatwionej części teoretycznej. Pamiętajcie jednak, że mogą na niej pojawić się zadania, które wymagają implementacji algorytmu z określonej w tym roku listy. Omówienie i implementacje większości z nich  znajdziecie na łamach naszego blogu w trzech dostępnych na maturze językach programowania.

Co do części praktycznej nadal zalecana jest dobra znajomość Microsoft Access i Excel, a także wybranego języka programowania, więc jeżeli jeszcze nie zaczęliście przygotowań, to najwyższy czas się za to zabrać. Zachęcam Was do zapoznania się z tym artykułem, w którym omówiliśmy schemat matury z informatyki, a także zamieściliśmy listę wyżej wspomnianych algorytmów. Udanej środy 🙂

You Might Also Like
1 Comment
Dodaj komentarz

icon